Ανάρτηση ανακοινώσεων στο E-Learn.

15 Μαΐου 2014

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι στην ενότητα E-Learn έχουν αναρτηθεί ανακοινώσεις ανά τάξη, στον φάκελο Έγγραφα, Ανακοινώσεις.

Από τη Διεύθυνση.