Αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω Covid-19

29 Ιουλίου 2020

Το σχολείο μας αποζημιώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid1-19.
ΑΠΟΖΗ,ΙΩΣΗ-page-0