3 + 1 λόγοι γιατί να μάθω Γαλλικά
 • Σπουδές
 • Βελτίωση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Βάλε στο βιογραφικό σου  ότι κατέχεις τα Γαλλικά .
 • Μετανάστευση
 • Τουρισμός
Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμά μας

Σε όλους τους ενήλικες, από 18 ετών γιατί η μάθηση δεν έχει όρια ηλικίας.Θέλει απλώς διάθεση.

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή
 • να θέλουμε να μάθουμε μία δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα
Στόχοι του προγράμματος
 • να αποκτήσουμε τις βασικές γνώσεις της Γαλλικής  γλώσσας με σκοπό την μετανάστευση ή τις σπουδές
 • να αποκτήσουμε πιστοποίηση επιπέδου Β1 ή και Β2
 • να γίνουμε επαγγελματικά ανταγωνιστικοί

Καθηγητές

 • πτυχιούχοι με πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία της Γαλλική  γλώσσας σε ενήλικες
 • με εμπειρία στην Γαλλική  κουλτούρα

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα
Αριθμός ατόμων Συνολικές ώρες Διάρκεια
7 - 10 άτομα 144 συνολικές ώρες 24 εβδομάδες
5 - 6 άτομα 110 συνολικές ώρες 24 εβδομάδες
3 - 4 άτομα 96 συνολικές ώρες 24 εβδομάδες
2 άτομα 80 συνολικές ώρες 20 εβδομάδες
1 άτομο 70 συνολικές ώρες 23 εβδομάδες
   

Πότε παίρνω πιστοποίηση

Έτος Επίπεδο
1ο έτος (144 ώρες) Α1 – Α2 (καθημερινή επικοινωνία)
2ο έτος (144 ώρες) Β1 (μέτρια γνώση)
   

 

Πιστοποιήσεις

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003.
 • DELF B1.
 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β1.
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.
 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2.
 • Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου Γενεύης

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ενημερωθείτε άμεσα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Όνομα (απαραίτητο)

Επίθετο (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Ενδιαφέρομαι για:

Το μήνυμά σας