3 + 1 λόγοι γιατί να μάθω Γερμανικά
 • Σπουδές
 • Βελτίωση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Βάλε στο βιογραφικό σου  ότι κατέχεις τα Γερμανικά  και βρες την δουλειά των ονείρων σου.
 • Μετανάστευση
 • Τουρισμός
Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμά μας

Σε όλους τους ενήλικες, από 18 ετών γιατί η μάθηση δεν έχει όρια ηλικίας.Θέλει απλώς διάθεση.

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή
 • να θέλουμε να μάθουμε μία δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα
Στόχοι του προγράμματος
 • να αποκτήσουμε τις βασικές γνώσεις της Γερμανικής γλώσσας με σκοπό την μετανάστευση
 • να αποκτήσουμε πιστοποίηση επιπέδου Β1 ή και Β2
 • να γίνουμε επαγλματικά ανταγωνιστικοί
Καθηγητές

 • πτυχιούχοι με πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία της Γερμανική γλώσσας σε ενήλικες

 • με εμπειρία στην Γερμανική κουλτούρα

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα
Αριθμός ατόμων Συνολικές ώρες Διάρκεια
7 - 10 άτομα 144 συνολικές ώρες 24 εβδομάδες
5 - 6 άτομα 110 συνολικές ώρες 24 εβδομάδες
3 - 4 άτομα 96 συνολικές ώρες 24 εβδομάδες
2 άτομα 80 συνολικές ώρες 20 εβδομάδες
1 άτομο 70 συνολικές ώρες 23 εβδομάδες
   

Πότε παίρνω πιστοποίηση

Έτος Επίπεδο
1ο έτος (144 ώρες) Α1 – Α2 (καθημερινή επικοινωνία)
2ο έτος (144 ώρες) Β1 (μέτρια γνώση)
   

 

        

Πιστοποιήσεις

Μέτρια γνώση (Β1):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003.
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe.
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000) με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD)].
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH.
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN  του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ενημερωθείτε άμεσα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

Όνομα (απαραίτητο)

Επίθετο (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Ενδιαφέρομαι για:

Το μήνυμά σας