Πρόγραμμα “Parents”

14 Οκτωβρίου 2014

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να ξεκινήσουν τα μαθήματα για Σπουδαστές – Γονείς του προγράμματος “Parents”.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για Προγράμματα Σπουδών που δίνουν την ευκαιρία σε γονείς, των οποίων τα παιδιά φοιτούν στο E.L.B., να παρακολουθήσουν μαθήματα οποιασδήποτε ξένης γλώσσας, ανάλογα με το επίπεδό τους.

Στα συνολικά δίδακτρα της τάξης, θα πραγματοποιηθεί έκπτωση της τάξης του 60%*, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία του εκάστοτε τμήματος είναι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 5 σπουδαστών ανά τμήμα.

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε αυτά τα μαθήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Σχολείου E.L.B.

Από τη Διεύθυνση

* για τις τάξεις των πτυχίων η έκπτωση είναι της τάξης του 50%.