ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 15-19/12/2014

2 Μαρτίου 2015
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 15-19/12/2014

Το σχολείο μας στα πλαίσια της εβδομάδας Α’  Βοηθειών, από 15 έως 19/12/14, πρόσφερε στους μαθητές μας μίνι βιωματικά σεμινάρια για την αντιμετώπιση επικίνδυνων για την υγεία καταστάσεων.

Εισηγήτρια ήταν η κα Γκουτή νοσηλεύτρια – εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Παράλληλα στην τάξη, καθηγήτριες και παιδιά, ασχολήθηκαν με αντίστοιχες δραστηριότητες στην ξένη γλώσσα.