100% Επιτυχία στα πτυχία επιπέδου Β2 (FCE του πανεπιστημίου Cambridge & ECCE του πανεπιστημίου Michigan) & C2 (ECPE του πανεπιστημίου Michigan)

17 Ιουνίου 2014

Συγχαίρουμε τους μαθητές μας που πέτυχαν στις εξετάσεις του Cambridge FCE – CPE & Michigan ECCE – ECPE  και στις εξετάσεις Goethe-Zertifikat B1 (Jugendversion) Μαΐου-Ιουνίου 2014!