Ανάρτηση ανακοινώσεων στο E-Learn.

Αγαπητοί γονείς, Σας ενημερώνουμε ότι στην ενότητα E-Learn έχουν αναρτηθεί ανακοινώσεις ανά τάξη, στον φάκελο Έγγραφα, Ανακοινώσεις. Από τη Διεύθυνση.

Read More