Ομιλία με θέμα: «Η εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας από τα πρώτα βήματα μέχρι και την πιστοποίηση: Στρατηγικές και Μέθοδοι Επιτυχίας»

Ακολουθώντας πάντα τις τελευταίες εξελίξεις στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και βάζοντας σε εφαρμογή, από τον Σεπτέμβριο του 2017, καινοτόμες πρακτικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας με σκοπό την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο σχολείο μας την Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19.00 η ομιλία με θέμα: «Η εκμάθηση της Αγγλικής…

Read More