3 + 1 λόγοι γιατί να μάθω Ιταλικά
 • Σπουδές
 • Βελτίωση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Βάλε στο βιογραφικό σου  ότι κατέχεις τα Ιταλικά .
 • Μετανάστευση
 • Τουρισμός
Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμά μας

Σε όλους τους ενήλικες, από 18 ετών γιατί η μάθηση δεν έχει όρια ηλικίας.Θέλει απλώς διάθεση.

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή
 • να θέλουμε να μάθουμε μία δεύτερη ή Τρίτη ξένη γλώσσα
Στόχοι του προγράμματος
 • να αποκτήσουμε τις βασικές γνώσεις της Ιταλικής  γλώσσας με σκοπό την μετανάστευση ή τις σπουδές
 • να αποκτήσουμε πιστοποίηση επιπέδου Β1 ή και Β2
 • να γίνουμε επαγλματικά ανταγωνιστική

Καθηγητές

 • πτυχιούχοι με πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία της Ιταλικής  γλώσσας σε ενήλικες
 • με εμπειρία στην Ιταλική κουλτούρα

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα
Αριθμός ατόμων Συνολικές ώρες Διάρκεια
7 - 10 άτομα 144 συνολικές ώρες 24 εβδομάδες
5 - 6 άτομα 110 συνολικές ώρες 24 εβδομάδες
3 - 4 άτομα 96 συνολικές ώρες 24 εβδομάδες
2 άτομα 80 συνολικές ώρες 20 εβδομάδες
1 άτομο 70 συνολικές ώρες 23 εβδομάδες
  

Πότε παίρνω πιστοποίηση

Έτος Επίπεδο
1ο έτος (144 ώρες) Α1 – Α2 (καθημερινή επικοινωνία)
2ο έτος (144 ώρες) Β1 (μέτρια γνώση)
   

 

       

Πιστοποιήσεις

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
 • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
 • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE  του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003.
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
 • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA  του Πανεπιστημίου της  Γενεύης.
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ενημερωθείτε άμεσα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Όνομα (απαραίτητο)

Επίθετο (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Ενδιαφέρομαι για:

Το μήνυμά σας