Τι είναι το TIE?

To Test of Interactive English  (TIE) είναι μία από τις αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ πιστοποιήσεις  για όλα τα επίπεδα, Β1,Β2, C1 και C2. Το Test of Interactive English (TIE) διοργανώνεταιαπότο Accreditation and Co-ordination of English Language Services (ACELS). Το ACELS είναι κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ιρλανδίας.

Οι εξετάσεις του Test of Interactive English (TIE) αποτελούνται από δύο ενότητες, το Writing και τοSpeaking. 

Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμά μας «TIE classes»

Σε όλους τους ενήλικες

  • που γνωρίζουν αγγλικά αλλά δεν έχουν κάποια πιστοποίηση
  • που θέλουν να πάρουν πιστοποίηση για μεγαλύτερο επίπεδο από αυτό που έχουν ήδη
  • που θέλουν να εργαστούν στο εξωτερικό
  • που θέλουν να βελτιώσουν τον γραπτό και προφορικό τους λόγο

 

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα «ADULT pre-exam (revision) classes»
 • 45% επιτυχία στο τέστ κεκτημένων γνώσεων με στόχο το επίπεδο Β2
 • Κάτοχος πιστοποίησης επιπέδου Β2 ή 60% επιτυχία στο τέστ κεκτημένων γνώσεων με στόχο το επίπεδο C1 ή C2.
Στόχοι του προγράμματος
 • να αποκτήσουμε πιστοποίηση στην αγγλική γλώσσα
 • να αποκτήσουμε πιστοποίηση ανώτερου επιπέδου στην αγγλική γλώσσα από αυτήν που ήδη έχουμε
 • να αποκτήουμε άνεση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία

Καθηγητές

 • πτυχιούχοι με πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα
Αριθμός ατόμων Συνολικές ώρες Διάρκεια
5 - 7 άτομα 60 συνολικές ώρες 10 εβδομάδες
3 - 4 άτομα 40 συνολικές ώρες 10 εβδομάδες
2 άτομα 40 συνολικές ώρες 10 εβδομάδες
1 άτομο 32 συνολικές ώρες 8 εβδομάδες

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ενημερωθείτε άμεσα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ

Όνομα (απαραίτητο)

Επίθετο (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Ενδιαφέρομαι για:

Το μήνυμά σας

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ

Όνομα (απαραίτητο)

Επίθετο (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Ενδιαφέρομαι για:

Το μήνυμά σας