Τι είναι το TOEIC?

To Test of English for International Communication (TOEIC) είναι μία διεθνής πιστοποίηση του εξεταστικού  φορέα Educational Testing System(ETS). ΤοTOEICαναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Β1,Β2 και C1, καθώς και από όλο τον επιχειρηματικό κόσμο του εξωτερικού.

Οι εξετάσεις του Test of English for International Communication (TOEIC) αποτελούνται από δύο ενότητες, τοListening  και τοReading. Οι δύο ενότητες έχουν από 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και η όλη εξέταση διαρκεί 2  15΄ ώρες.

Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμά μας «TOEIC classes»

Σε όλους τους ενήλικες

  • που γνωρίζουν αγγλικά αλλά δεν έχουν κάποια πιστοποίηση
  • που θέλουν να πάρουν πιστοποίηση για μεγαλύτερο επίπεδο από αυτό που έχουν ήδη
  • που θέλουν να εργαστούν στο εξωτερικό

 

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα «ADULT pre-exam (revision) classes»
 • 45% επιτυχία στο τέστ κεκτημένων γνώσεων με στόχο το επίπεδο Β2
 • Κάτοχος πιστοποίησης επιπέδου Β2 ή 60% επιτυχία στο τέστ κεκτημένων γνώσεων με στόχο το επίπεδο C1
Στόχοι του προγράμματος
 • να αποκτήσουμε πιστοποίηση στην αγγλική γλώσσα
 • να αποκτήσουμε πιστοποίηση ανώτερου επιπέδου στην αγγλική γλώσσα από αυτήν που ήδη έχουμε

Καθηγητές

 • πτυχιούχοι με πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα
Αριθμός ατόμων Συνολικές ώρες Διάρκεια
5 - 7 άτομα 60 συνολικές ώρες 10 εβδομάδες
3 - 4 άτομα 40 συνολικές ώρες 10 εβδομάδες
2 άτομα 40 συνολικές ώρες 10 εβδομάδες
1 άτομο 32 συνολικές ώρες 8 εβδομάδες

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ενημερωθείτε άμεσα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ

Όνομα (απαραίτητο)

Επίθετο (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Ενδιαφέρομαι για:

Το μήνυμά σας